Вітаємо Вас в інституційному репозитарію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (еUSPUIR) – electronic Uman State Pedagogical University Institution Repository.

eUSPUIR - електронний архів результатів науково–дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів для зберігання та надання вільного доступу до них світовій академічній спільноті.

eUSPUIR - ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час.

Положення про репозитарій

Авторський договір

ДСТУ 8302.2015

This is a default installation of DSpace!

It can be extensively configured by installing modified JSPs, and altering the site configuration.