Вітаємо Вас в інституційному репозитарію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (еUSPUIR) – electronic Uman State Pedagogical University Institution Repository.

eUSPUIR - електронний архів результатів науково–дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів для зберігання та надання вільного доступу до них світовій академічній спільноті.

Тимчасове положення про Інституційний репозитарій

Рекомендації зі складання бібліографічного опису

Інструкцій розміщення матеріалів до еUSPUIR

This is a default installation of DSpace!

It can be extensively configured by installing modified JSPs, and altering the site configuration.