Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10521
Title: Визначення інструментів та факторів впливу на формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах
Other Titles: Definition of tools and factors influencing the formation of the state of economic security at the agricultural enterprises
Authors: Корнієнко, Тетяна Олександрівна
Чвертко, Людмила Андріївна
Вінницька, Оксана Анатоліївна
Korniienko, Tetiana O.
Chvertko, Liudmyla A.
Vinnytska, Oksana A.
Keywords: формування стану економічної безпеки,
сільськогосподарське підприємство
функціональна складова
алгоритм формування економічно безпечного стану
стійкий розвиток
Issue Date: 2018
Citation: КорнієнкоТ.О., ЧверткоЛ.А., ВінницькаО.А. Визначення інструментів та факторів, що впливають на формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах.Економічні горизонти. 2018. No4(7). C.118–127.DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.161727.
Abstract: Запропоновано алгоритм оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, який побудований на концептуальному підході. Проаналізовано сукупність зовнішніх та внутрішніх причин і факторів, що найбільшою мірою вплинули на рівень економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. На основі розрахунку коефіцієнтів автономії, фінансування, забезпеченості власними оборотними засобами, маневреності власного капіталу, поточної ліквідності, фінансової залежності, фінансового ризику, концентрації власного та позиченого капіталу, забезпечення власними коштами здійснено оцінку фактичного стану економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Уманського району Черкаської області.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10521
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118-127_Korniienko_Chvertko_Vinnutska.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.