Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10648
Title: Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu
Other Titles: Managing the Process of the Region’s Economic Restructuring
Authors: Voiedylo, Olha
Butenko, Olha
Іщенко, Людмила Валентинівна
Демченко, Ірина
Безлюдний, Олександр Іванович
Карнаух, Леся
Авраменко, Оксана
Бегас, Людмила Дмитрівна
Keywords: restrukturyzacji
innowacyjność
twórcze podejście
czyli planowanie
organizowanie
interdyscyplinarnego
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Citation: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2018
Abstract: Region rozumiany jako obszar o określonych cechach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych ma właściwy sobie potencjał. Jego rozwój zależy od świadomości decydentów oraz przyjętej strategii, czyli szeregu działań opartych na myśleniu, które cechuje innowacyjność i twórcze podejście do posiadanych zasobów. Z kolei proces restrukturyzacji jest zmianą struktury gospodarczej, która ma doprowadzić do poprawy wydajności oraz funkcjonalności organizacji czy regionu. Wiąże się zatem z usprawnieniem procesów realizacji celów. Jest naturalnym mechanizmem odpowiadającym na zmieniające się warunki ekonomiczne. Proces ten pozwala dostosować potencjał do nowych wyzwań. Ważnym jego etapem jest zarządzanie, czyli planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie aktywności ludzkiej. Cykl ten rozpoczyna się od myśli, która poprzez działalność człowieka jest urzeczywistniana, a następnie oceniana. Współcześnie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest to działanie wymagające wiedzy, umiejętności i intuicji. Zarządzanie stało się sztuką balansowania pomiędzy celami organizacji a oczekiwaniami pracowników. Niemniej zarysowany podział jest pozorny, wymaga bowiem połączenia celów organizacji z celami pracowników, które w istocie stanowią jedność na poziomie sukcesu, czyli osiągnięcia przyjętych założeń. Złożoność tej problematyki wskazuje na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu. Począwszy od ich rozpoznania, poprzez planowanie i wdrażanie, aż po finansowanie. Przedstawione w tomie artykuły pokazują, jakim potencjałem dysponują regiony i jak ważne jest jego wykorzystanie w rozwoju gospodarczym. Z jednej strony rzeka Odra, która została ukazana w perspektywie aktywności społeczno-zawodowej, z drugiej – gospodarstwo rolne i jego finansowanie w celu zbilansowania dwóch obszarów: ekonomii i ekologii. W kolejnych artykułach poruszono kwestię zarządzania poprzez wartości potencjałem organizacji, niezależnie od jego specyfiki. Człowiek i jego dobro stają się ważnym obszarem troski firmy o pracownika. Jest to koncepcja, która coraz wyraźniej wpisuje się w pejzaż współczesnej rzeczywistości. Nie tylko wynagrodzenie, lecz także klimat w organizacji jest ważną kwestią w zarządzaniu. Nie ma bowiem sukcesu organizacji bez poczucia spełnienia i satysfakcji pracownika. Artykuły zawarte w kolejnej części poruszają zagadnienia szeroko rozumianego szkolnictwa. Dotyczą one m.in. zarządzania, finansowania i doskonalenia systemu kształcenia oraz przygotowania kadr. Mówiąc o zarządzaniu strategicznymi obszarami gospodarki, system ten można uznać za fundamentalny dla rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społecznego. Kreatywność wiąże się bowiem z innowacyjnością, a rozwój z postępem determinowanym wiedzą.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10648
ISSN: 2084-0152
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
SZiF15.pdf3,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.