Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11236
Title: До питання визначення критеріїв та показників рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі практично-технічної підготовки
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Малежик, Петро Михайлович
Keywords: компетентнісних підхід
підготовка учителя інформатики
практично-технічна підготовка
інформаційно-технічні компетентності
результати навчання
оцінювання
Issue Date: 2018
Publisher: Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Citation: Ткачук Г.В., Малежик П.М. До питання визначення критеріїв та показників рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі практично-технічної підготовки. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 154-160. DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-026
Series/Report no.: УДК;378.147
Abstract: У статті розглянуто питання компетентнісного підходу у процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики на етапі оцінювання результатів навчання. Автором проаналізовано вимоги до формулювання результатів навчання та визначено, що вони повинні бути конкретними, предметними, досяжними, корисними, відповідними, мати характер стандартів. Запропоновано формулювання програмних результатів на основі 5 елементів: активна вербальна форма, тип, тематична галузь, очікуваний стандарт або рівень, масштаб і контекст. Для визначення структури інформаційно-технічних компетентностей визначено критерії та показники, за якими можна зробити висновок про рівень сформованості тих чи інших компетентностей. До складу критеріїв оцінювання рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей студентів у процесі практично-технічної підготовки віднесено такі як мотиваційно-ціннісний, змістовий та операційно-діяльнісний. У ході дослідження кожна інформаційно-технічна компетентність була розкрита на рівні дескрипторів. У роботі наведено приклад дескрипторного опису дисципліни «Основи комп’ютерних мереж та систем», яка спрямована на формування інформаційно-технічних компетентностей на рівнях високий, середній та низький. Для організації проведення процесу оцінювання рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей, було розроблено контрольно-оцінювальні засоби у вигляді методичної розробки, в якій до кожного дескриптора поставлено відповідний контрольний інструментарій. Розроблені контрольний інструментарій та оцінювальні таблиці стали основою для оцінювання рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей у студентів, які вивчали дисципліну «Основи комп’ютерних мереж та систем». Застосування розробленого методу для оцінювання рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей студентів у процесі практичнотехнічної підготовки виявилось ефективним і забезпечило об’єктивність оцінювальних характеристик студентів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11236
ISSN: ISSN 2413-158X (online)
ISSN 2413-1571 (print)
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_4-18-Tkachuk_Malezhyk_FMO-фахова.pdf911,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.