Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11635
Title: Аспекти практичної підготовки майбутніх психологів до підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах.
Authors: Калиновська, Ірина Сергіївна
Keywords: Інклюзивна освіта
особливі освітні потреби
практичний психолог
продуктивний розвиток
Issue Date: 2019
Publisher: ПП Іванюк В. П.
Citation: Калиновська І.С. Аспекти практичної підготовки майбутніх психологів до підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 94–96.
Series/Report no.: УДК;378 (4 + 477) (082)
Abstract: Інклюзивна освіта останні десятиріччя набула світової імплементації, що передбачає удосконалення процесу професійної підготовки працівників освітніх закладів, готових до роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Так, практичному психологу, який працює в інклюзивних навчальних закладах, необхідно знати індивідуальні закономірності формування особистості учня з особливими освітніми потребами, специфіку проблем, що виникають на кожному етапі онтогенезу дитини, та шляхи їх подолання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11635
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.