Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11636
Title: Значеня інтерактивного навчання для молодших школярів
Authors: Комар, Ольга Анатоліївна
Keywords: інтерактивне навчання
молодші школярі
саморозвиток
критичне мислення
інтерактивні технології
Issue Date: 2019
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Комар О. А. Значеня інтерактивного навчання для молодших школярів. Педагогічний калейдоскоп : методичний посібник. / За ред.. Комар О. А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 11. С. 5-19.
Series/Report no.: УДК;51(07) (082)
ББК;74.262.5я43
Abstract: Інтерактивні технології навчання на уроках математики у молодшій школі сприяють ефективному розвитку у кожного учня математичних здібностей, системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки як на уроках математики, так і в житті; розвитку здатності цінувати знання та вміння користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об’єднуватися з іншими членами колективу задля розв’язання спільної проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума, вихованню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і правил поведінки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11636
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комар Ольга педагогічний калейдоскоп.pdf263,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.