Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11690
Title: «СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Authors: Байдюк, Любов Миколаївна
Сич, Марія Вікторівна
Keywords: емпатійна культура
Виховання
емпатія
людина
Issue Date: 17-Nov-2018
Publisher: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції розміщені на сайті: http://confscience.webnode.com.ua
Citation: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. ‒ с. 187-190.
Series/Report no.: УДК;001(477)«19/20»
ББК;72(4Укр)63
В;54
Abstract: Зміни у системі сучасної освіти і виховання неможливі без належної уваги до морального і емпатійного формування майбутніх учителів початкової школи та визнання значущості формування емпатійної культури у майбутніх учителів початкової школи. Формування емпатійної культури особистості ґрунтується на концептуальних засадах гуманістичної етики, що утверджують ставлення до людини як до найвищої цінності, визначає її право на власний вільний вибір, розвиток і саморозвиток, творчість і самореалізацію власних здібностей і можливостей тощо. Такий підхід акумулює гуманістичні знання, моральні почуття, мотивацію, що визначає внутрішню потребу в емпатійній поведінці. Це актуалізує формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи, яка б визначала ставлення та співпереживання, співчуття особистості до себе, до оточуючих, до суспільства, до довкілля.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11690
Appears in Collections:Факультет початкової освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.