Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11714
Title: ENGLISH IN USE
Authors: Процько, Євгенія Сергіївна
Keywords: 3 курс
спеціальність «Мова і література (англійська)»
факультет іноземних мов
заклади вищої освіти
Issue Date: Nov-2019
Publisher: ВЦП "Візаві"
Citation: English in Use: посібник для студ. 3 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І. С. Постоленко, Є. С. Процько. Умань: ВІЗАВІ, 2019. – 142 с. (Рекомендація Вченою радою університету, Протокол №5 від 26.11.2019)
Abstract: Посібник призначений для роботи студентів з автентичними аудіо та відео записами, згрупованими за тематичним принципом з урахуванням рівня складності, що відповідає вимогам навчальної програми з практики усного і писемного мовлення для студентів 3 курсу спеціальності «Мова і література (англійська)» закладів вищої освіти. Посібник також містить завдання на закріплення лексичних одиниць, повторення граматичного матеріалу та самостійної роботи студентів 3 етапу навчання денної та заочної форм спеціальності «Мова і література (англійська)» закладів вищої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11714
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник-перетворено.pdf178,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.