Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12266
Title: Концепт як носій культурної пам’яті народу
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: мовна особистість
концепт
лінгвокультурологія
культура
народ
досвід
мова
концептосфера
Issue Date: 20-Feb-2020
Publisher: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Білецька І. О. Концепт як носій культурної пам’яті народу. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кропивницький, 20 лютого 2020 р.). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 13–16.
Abstract: Мовна особистість і концепт є базовими категоріями лінгвокультурології, які відображають ментальність і менталітет носія мови. Концепти виникають у свідомості не тільки на основі словникових значень слів, але й базуються на особистому та народному культурно-історичному досвіді, і чим багатший цей досвід, тим ширші межі концепту, тим ширші можливості для виникнення емоційної аури слова, в якій знаходять своє відображення всі сторони концепту. Концепти виявляють взаємодію всіх основних антропологічних чинників культури: етнічного, історичного, психологічного, мовного та ін. Відповідно, кожна з наук, що входять у сферу культурології, формує власний погляд на концепт. Будучи основною одиницею культурології, концепт втілює її міждисциплінарний характер.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12266
ISSN: ISSN 2522-4743
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncept_yak_nosii_kulturnoi_pamiati_narodu.pdf448,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.