Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12286
Title: Управління підприємствами на засадах системного підходу
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: управління
менеджмент
підприємство
системний підхід
теорія систем
теорія організації
Issue Date: 30-Nov-2019
Publisher: Херсон: ФОП Вишемирський В. С.
Citation: Богашко О. Л. Управління підприємствами на засадах системного підходу / О. Л. Богашко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» : збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 218–220.
Series/Report no.: УДК 004.7+004.05]:005.5](06);
Abstract: Сучасне становище, в якому знаходяться вітчизняні підприємства характеризується високою динамічністю та невизначеністю. Це вимагає від менеджерів адекватного реагування для забезпечення виживання та розвитку підприємств. Л. Берталанфі, А. Рапопорт і У. Ешбі підкреслюють, що наука минулого була майже виключно аналітичною, тоді як теорія систем висуває на перший план завдання синтезу, але такого синтезу, який не завершує аналіз, а виступає як початковий принцип дослідження. Аналіз наукової літератури засвідчив відсутність єдиного підходу вирішення усього комплексу завдань управління підприємством. Оскільки, системний підхід передбачає поєднання всього спектру підходів управління відповідно до умов господарювання підприємств, повною мірою охоплює структурну і функціональну ланки підприємства, то процеси управління останнім повинні базуватися саме на його основі. Об’єктивна необхідність використання теорії систем викликана складністю завдань управління підприємствами, неможливістю більшості з них бути адекватно представленими й вирішеними з використанням сучасних економіко-математичних методів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12286
ISBN: 978-617-7783-32-8
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_pidpryiemst.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.