Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12340
Title: Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства
Other Titles: Economic essence of obligations and payments of the enterprise
Authors: Бержанір, Інна Анатоліївна
Бержанір, Анатолій Леонідович
Ящук, Тетяна Анатоліївна
Keywords: дебіторська заборгованість
розрахунки з покупцями та замовниками
розрахунки
дебітори
зобов’язання
фінансові активи
Issue Date: May-2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Бержанір І. А., Бержанір А. Л., Ящук Т. А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства. Приазовський економічний вісник. Вип. № 2 (19). 2020. С. 240–244.
Abstract: У статті наведено трактування економічної сутності категорій «зобов’язання», «заборгованість», «розрахунки» та розглянуто їх із трьох позицій – за юридичною, економічною, бухгалтерською ознаками. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо проблематики пошуку дефініції дебіторської заборгованості в розрізі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Встановлено, що в умовах суттєвої диференціації класифікаційних ознак на більшості суб’єктів господарювання класифікація дебіторської заборгованості, яка застосовується в прикладній діяльності, є суттєво регламентованою та орієнтованою виключно на діючий у нашій країні План рахунків. У публікації надано обґрунтування того, що вибір та впровадження в практику господарювання поліаспектної класифікації дебіторської заборгованості є необхідною та беззаперечною умовою для виявлення наявних тенденцій та формування цілісних висновків за результатами діагностики фінансового стану суб’єкта господарювання, а відповідно – напрацювання комплексу системних пропозицій щодо покращення його діяльності в перспективі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12340
ISSN: 2522-4263
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ek_sutn_rozrah_zobov.pdf521,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.