Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12371
Title: Авторські ремарки як засіб відображення навколишнього середовища в україномовному та англомовному художньому тексті
Authors: Гут, Наталя Василівна
Keywords: авторські ремарки
художній текст
навколишнє середовище
комуніканти
супровідний контекст
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Вид-во НаУОА
Citation: Гут Н. В. Авторські ремарки як засіб відображення навколишнього середовища в україномовному та англомовному художньому тексті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77), березень. С. 31–34.
Series/Report no.: DOI:;10.25264/2519-2558-2020-9(77)-31-34
Abstract: Стаття присвячена опису лексико-стилістичних особливостей авторських ремарок як засобу передачі навколишнього середовища художнього твору в українській та англійській мовах. Вказано, що такі конструкції поряд із дієсловами на позначення говоріння, рухів, жестів, мисленнєвого процесу тощо містять інформацію про локацію комунікантів, час доби, окреслюють матеріальний світ навколо тих, хто розмовляє, презентують опис пейзажу як прямо, так і метафоризовано, через запахи, звуки, передаючи емоції та почуття героїв. З’ясовано, що автор за допомогою супровідного контексту стає сполучною ланкою між літературним героєм та реципієнтом тексту, а авторські ремарки як засіб передачі інформації про навколишнє середовище є досить продуктивним засобом творення образів героїв художнього твору.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12371
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorski_rem_navkol_sered.pdf504,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.