Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12494
Title: Znaczenie etosu narodowego w kulturze fizycznej a edukacja zdrowotna
Authors: Skalski, Dariusz
Makar, Piotr
Zabolotna, Oksana
Telak, Jerzy
Stanula, Arkadiusz
Keywords: edukacja zdrowotna
etos
naród
kultura fizyczna
sport
Issue Date: 2020
Publisher: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Citation: Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, J. & Stanula, A. (2020). W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 2, (ss. 64 – 75). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Abstract: Rozpoczynając niniejsze opracowanie należy bezwzględnie zacząć od zdefiniowania pojęcia kultura fizyczna, gdyż jest ona podstawą do prowadzenia dalszych rozważań na temat jej roli w etosie narodowym i wpływu jaki wywiera na edukację zdrowotną. Środowisko naukowe jest zgodne, że kultura fizyczna ma wpływ na wiele aspektów życia ludzkiego i ogromne znaczenie w rozwoju człowieka oraz wpływa na jakość jego życia. Stąd jak najbardziej zasadne jest również podjęcie dyskusji na temat etosu narodowego społeczeństwa przez pryzmat właśnie kultury fizycznej.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12494
ISBN: 978-83-62390-35-9
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. etos narodowy.pdf1. Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, J. & Stanula, A. (2020). W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 2, (ss. 64 – 75). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego628,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.