Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12722
Title: Мова і культура як основні категорії лінгвокультурної концептології
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: мова
культура
лінгвокультурологія
категорія
лінгвокультурна концептологія
концепт
мовна особистість
носій культури
мовні універсалії
культурний концепт
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Умань: Видавець «Сочінський М.М.»
Citation: Білецька І. О. Мова і культура як основні категорії лінгвокультурної концептології. Проблеми лінгвістики і методики викладання мов у контексті входження України у європейський простір: матеріали І міжн. Інтернет-конф. (Умань, 09 квітня 2020 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 13–20.
Abstract: Розвиток лінгвокультурологічного напрямку, який передбачає «вивчення й опис кореспонденції мови і культури в синхронній їх взаємодії», зумовлений прагненням до осмислення феномена культури як специфічної форми існування людини і суспільства в світі. При цьому мова виступає як засіб інтерпретації людської культури, ментальності нації. Основне завдання лінгвокультурології полягає у вивченні способів, за допомогою яких мова втілює в своїх одиницях, зберігає і транслює культуру.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12722
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mova_i_kultura_yak_osnovni_kategorii_lingvokulturologichnoi_konceptologii.pdf342,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.