Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12832
Title: До питання професійного становлення викладачів закладів вищої освіти
Authors: Гриньова, Наталія В'ячеславівна
Козак, Ольга Юріївна
Keywords: викладач
заклад вищої освіти
професійне становлення
професійна діяльність
Issue Date: May-2020
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Гриньова Н.В., Козак О.Ю. До питання професійного становлення викладачів закладів вищої освіти // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 21.- С.80-93.
Series/Report no.: УДК;378.091.321
Abstract: В статті презентовано результати дослідження компонентів професійного становлення викладачів закладів вищої освіти, а саме: спрямованості особистості (потреби, мотиви, відносини, ціннісні орієнтації, установки), професійної компетентності (соціально-правова, спеціальна, персональна, аутокомпетентність, екстремальна), фахових якостей (самостійність, творче здійснення професійної діяльності, професійний рівень, менталітет, мобільність, гнучкість, ідентифікація з професійним товариством, дружелюбність та ін.) та професійно значимих психофізіологічних властивостей. Розглянуто поняття «професійне становлення», його періодизація, основні теорії та концептуальні підходи. Представлено професійно важливі (значущі) якості та «портрет» сучасного викладача закладу вищої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12832
ISSN: 2072-4772
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do_putannja_profesijnogo_stanovlennja.pdf461,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.