Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12854
Title: POLITICAL REPRESSIONS AGAINST POLISH INTELLECTUAL CLASSIN THE UMAN REGION IN THE 1920s-1930s OF THE 20th CENTURY
Other Titles: Політичні репресії проти польської інтелігенції на Уманщині у 1920-1930 рр. ХХ ст.
Authors: Кузнець, Тетяна Володимирівна
Скус, Ольга Володимирівна
Keywords: Польська організація військова
Polish national minority
політика «коренізації»
архівно-слідча справа
репресії
фальсифікації
Уманщина
policy of «localization»
archival investigative case
falsifications
repressions
Uman region
Issue Date: 2020
Publisher: Емінак: науковий щоквартальник
Citation: Tetyana Kuznets, Olha Skus Політичні репресії проти польської інтелігенції на Уманщині у 1920-1930 рр. ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник. 2020. № 2 (30) (квітень-червень). С. 146-154.
Series/Report no.: УДК;94(477.46+438)«1920/1930»
DOI;10.33782/eminak2020.2(30).415
Abstract: Статтю присвячено розгляду проблеми репресивно-каральної політики радянської влади та практики її втілення стосовно польської національної меншини в Україні у 1920-1930-хрр. На сучасному етапі міжнаціонального діалогу є актуальним вироблення спільних ідеологічних проектів, базованих на взаємоприйнятності історичної спадщини держав, яка в окремі періоди виявилася спільною. Цьому сприятиме вивчення і розкрит-тя процесу здійснення масового терору проти представників польської інтелігенції на Уманщині, що і стало метою пропонованої праці. За допомогою історико-наукового аналізу розкрито численні факти злочинних фаль-сифікацій подій у 1930-хрр., а також започаткування політичних репресій проти поль-ської меншини на Уманщині у 1922р. Характерною ознакою політичних репресій даного періоду стало фальшування карних справ на членів так званої «ПОВ» – Польської ор-ганізації військової.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12854
ISSN: 2708-0226
Appears in Collections:Історичний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.