Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12955
Title: Management of regional innovation development: theory and practice
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: інноваційна діяльність
інноваційна економіка
інновації
конкурентоспроможна продукція
регіон
регіональний розвиток
Issue Date: 29-Jan-2016
Publisher: Klaipeda (Lithuania): Baltija Publishing
Citation: Bohashko O. L. Management of regional innovation development: theory and practice / O. L. Bohashko // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania): Baltija Publishing. – Р. 226 – 229.
Series/Report no.: УДК;330.34
Abstract: Регіональний аспект формування інноваційної моделі розвитку економіки на сьогодні є досить важливим та актуальним питанням. Прагнення України перейти до нового етапу суспільно-економічного розвитку відбувається в умовах становлення її державності та регіоналізації економіки, зростання самостійності регіонів і утвердження їх як відносно самостійних суб’єктів господарювання, що мають свої повноваження та обов’язки. Інноваційний потенціал регіонів виступає базовою характеристикою їх інноваційної діяльності, в той час як забезпечення інноваційного розвитку регіонів – одне з основних завдань регіональних органів управління.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12955
ISBN: 978-99348585-1-2
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rehionalnym.pdf3,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.