Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13038
Title: Multiculturalism as a cultural and linguistic phenomenon of the British society
Other Titles: Полікультурність як культурно-мовне явище британського соціуму
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: полікультурність
культура
мова
соціальний феномен
загальноцивілізаційний феномен
глобалізація
культурно-мовне явище
культурне громадянство
етнічний аспект
британський соціум
Issue Date: 2020
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві»
Citation: Biletska I. O. Multiculturalism as a cultural and linguistic phenomenon of the British society. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020.
Series/Report no.: УДК;37.013.74(410)
Abstract: У статті увага акцентується на аналізі полікультурності як багатоаспектному соціальному та культурному феномені, який активно розвивається в умовах євроінтеграції та глобалізації і має вплив на розвиток полікультурного суспільства. Метою передбачено узагальнення специфіки становлення полікультурності як культурно-мовного явища, а також висвітлення низки питань, пов’язаних із феноменологією деяких реакцій та інтерпретацій, які викликає це явище в сучасному британському соціумі. У ході здійснення дослідження було застосовано ряд загальнонаукових методів: аналіз (історіографічний, порівняльний, ретроспективний), синтез, абстрагування, узагальнення, систематизація. Полікультурність, що формується в умовах глобалізації у британському суспільстві, проявляється через етнічний аспект (етнокультурну та мовну приналежність). Це багатоаспектний процес, що впливає на відносини між реаліями й етносами, традиційні й сучасні цінності, різні культурні орієнтації, стилі життя й смаки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13038
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multiculturalism_as_cultural_and_linguistic_phenomenon_in_British_society.pdf749,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.