Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13420
Title: Реалізація полікультурного виховання засобами іноземних мов
Authors: Галай, Олена Валентинівна
Keywords: загальнолюдські цінності
іноземні мови
культура
полікультурне виховання
Issue Date: 2020
Publisher: Біла Церква: Авторитет
Citation: Олена Галай. Реалізація полікультурного виховання засобами іноземних мов. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій: матеріали VI науково-практичної конференції, Київ, 28 травня 2020р. Київ; Біла Церква: Авторитет, 2020, С.187-188.
Series/Report no.: УДК;37.013.74(100+477):005.745(082)
Abstract: Зроблено висновок, що ефективність полікультурного виховання за- собами іноземних мов може бути досягнута за таких умов: забезпечен- ня тісного взаємозв’язку культури і виховання як її важливої складової, здійснення культурологічного підходу до навчально-виховного проце- су, створення сприятливого культурного середовища у закладах освіти, системного використання потенційних виховних можливостей інозем- них мов та їх методичної реалізації, що ґрунтується на діалозі культур.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13420
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реалізація_полікультурного_виховання_Галай.pdf134,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.