Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13586
Title: Етнокультурний складник сучасного освітнього процесу в закладі вищої освіти
Authors: Гончарук, Валентина Анатоліївна
Гончарук, Наталія Віталіївна
Keywords: освітній процес
етнокультурний складник
заклад вищої освіти
здобувачі вищої освіти
особистісно-зорієнтована технологія
професійне становлення
етнокультура
культурна компетентність
Issue Date: 23-Mar-2021
Publisher: ГО «Південна фундація педагогіки»
Citation: Гончарук В. А., Гончарук Н. В. Етнокультурний складник сучасного освітнього процесу в закладі вищої освіти. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19–20 березня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 61–65.
Series/Report no.: УДК;37.01+159.9«20»(063)
П;76
Abstract: Входження України у світовий освітній простір впливає на проведення реформи в освіті, кінцевою метою якої є формування світогляду своїх громадян. Основою сучасних реформаторських змін має стати гуманізація освіти і перевага особистісно-зорієнтованої технології у професійному становленні фахівця, а також забезпечення його мобільності. Звернення уваги на людину (її внутрішній світ, цінності та мотиви, поведінку) поступово стає ключовим в освіті ХХІ ст., що, безперечно, визначає і змістове наповнення системи професійної освіти. Пріоритетними в ній постають вивчення та дослідження молодими людьми генетичних витоків історії свого етносу, особливостей його культури (етнокультури), а також пізнання себе та усвідомлення свого місця у світі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13586
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etnokul`turny`j skladny`k suchasnogo osvitn`ogo procesu v zakladi vy`shhoyi osvity`.PDF296,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.