Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13772
Title: Застосування моделей змішаного навчання в процесі вивчення іноземних мов у немовних ЗВО.
Authors: Безлюдний, Роман Олександрович
Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: моделі змішаного навчання
вивчення іноземних мов
Issue Date: 20-Feb-2021
Publisher: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Безлюдна В. В., Безлюдний Р. О. Застосування моделей змішаного навчання в процесі вивчення іноземних мов у немовних ЗВО. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021, 20 лютого 2021. С. 193-196.
Abstract: У статті розглянуто моделі змішаного навчання в процесі вивчення іноземних мов у немовних ЗВО. Виявлено, що розглянуті моделі вимагають від викладача не тільки технічної грамотності і вміння використовувати ІКТ на заняттях, але і здатності переглянути звичні педагогічні стратегії, взяти на себе сміливість апробувати нові технології і дати собі і студентам час на адаптацію до них.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13772
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zastosuvana_ modely_zmishanogo_navchana.pdf501,48 kBAdobe PDFView/Open
тези_Кропивницький).pdf357,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.