Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13876
Title: Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половина ХІХ століття
Other Titles: Educational and Methodological Support for the Training of Choristers of Parish Churches of the Kyiv Diocese in the Second Half of the 19 thCentury
Authors: Перепелюк, Ольга Максимівна
Keywords: церковнопарафіяльна школа
духовна освіта
Православна Церква
учитель співу
церковний спів
Issue Date: Jun-2021
Publisher: ТОВ «ТВОРИ»
Citation: Перепелюк О. М. Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половині ХІХ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 36. 2021. С. 27 – 34.
Series/Report no.: УДК;94:2-535.3"1851/1899"
Abstract: У ХІХ столітті в усіх єпархіях Російської імперії проведено ряд реформ, що стосувалися різних сфер духовної освіти. Відбувалася реорганізація навчальних закладів та оновлення освітніх програм. Одним із головних навчальних предметів став церковний спів, його введено для обов’язкового вивчення у навчальних закладах усіх рівнів – від академій до церковнопарафіяльних шкіл. Вихованці духовних навчальних закладів опановували його теоретично та практично на богослужіннях. Святійший Синод видавав положення, у яких регламентувався обсяг навчального матеріалу, і навіть перелік піснеспівів та молитов. До того ж церковний спів міг вивчатися не один семестр чи рік, а увесь період навчання. Основним із напрямів, який потребував удосконалення у процесі реформи, – створення церковних хорів. Оскільки більшість учителів мали низький рівень знань музичної грамоти або не здатні навчити півчих, то розроблено навчальні посібники та методичні рекомендації для вирішення цієї проблеми. Поширювалася корисна для учителів співу інформація для проведення уроку: легкі способи вивчення нотної грамоти, елементарна музична теорія, приклади мелодій тощо. Їх популяризація здійснювалася за допомогою церковних видань. У статті проаналізовано публікації церковної преси ХІХ століття, а також сучасні дослідження, у яких міститься інформація про навчання церковному співу та поради для учителів, які здійснюють підготовку дітей-півчих.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13876
ISSN: 2709-2453
2411-2143
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File SizeFormat 
Перегляд 2021_ Випуск XXXVI.pdf43,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.