Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13983
Title: ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)
Other Titles: Experimental verification of the effectiveness of the Methodology of Physical Therapy of female students of Higher Education Institutions after treatment of Coronavirus disease (COVID-19)
Authors: Хацаюк, Олександр
Русин, Л. П.
Ванюк, Д. В.
Слатвінська, Анна Анатоліївна
Стеценко, Д. Ю.
Клюка, А. М.
Садовська, І. Ю.
Keywords: засоби фізичного виховання
майбутні правоохоронці
методика
педагогічне моделювання
спеціальна фізична підготовка
студентки
фізичне виховання
фізична терапія
Issue Date: 20-Aug-2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Хацаюк О. В., Русин Л. П., Ванюк Д. В., Слатвінська А. А., Стеценко Д. Ю., Клюка А. М., Садовська І. Ю.. Перевірка ефективності методики фізичної терапії студенток закладів вищої освіти після лікування коронавірусної хвороби (COVID-19). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. № 89 (139) 21. С. 110-117.
Series/Report no.: УДК;371.134-615.825; 616.233
Abstract: На сьогодні актуальним напрямом наукової розвідки є пошук ефективних та дієвих ліків проти коронавірусної хвороби, а також розроблення і апробація прикладних методик, педагогічних моделей (технологій) фізичної терапії здобувачів вищої освіти жіночої статті після лікування коронавірусної інфекції (COVID-19). Головною метою дослідження є дослідно-експериментальна перевірка ефективності авторської методики фізичної терапії здобувачів вищої освіти жіночої статті після лікування коронавірусної інфекції (COVID-19). Під час дослідно-експериментальної роботи членами науково-дослідної групи були використані наступні методи дослідження: абстрагування, аналізу та синтезу, індукції і дедукції, моделювання, математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного аналізу, шкалювання) тощо. В результаті емпіричного дослідження нами розроблено та апробовано авторську методику фізичної терапії здобувачів вищої освіти жіночої статті (на прикладі студенток факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ) після лікування коронавірусної інфекції (COVID-19). Перспективи подальших досліджень у обраному напрямі наукової розвідки передбачають розроблення методики формування техніки застосування заходів фізичного впливу студентками закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують кадри для Національної поліції України в системі спеціальної фізичної підготовки із використанням сучасних технічних засобів навчання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13983
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття фахова.pdf308,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.