Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14046
Title: Психодрама курс лекцій
Authors: Чудаєва, Наталія Володимирівна
Шулдик, Галина Олексіївна
Keywords: Психодрама
курс лекцій
Issue Date: 2020
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві»
Citation: Чудаєва Н.В., Шулдик Г.О. Психодрама. Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. МОН України, Уманський держ.пед.у-тет імені Павла Тичини, Ф-тет соціальної та психологічної освіти, К-дра психології. Умань: Візаві. 2020. 158 с.
Series/Report no.: УДК;159.98 (075.8) Ч-84
Abstract: У навчальному посібнику подано лекційний курс з навчальної дисципліни «Психодрама», навчальна програма, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник рекомендовано для студентів зі спеціальності 053 «Психологія» та всім тим, хто цікавиться прикладними аспектами психології.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14046
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychodrama 2020.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.