Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14259
Title: КАТЕГОРІЯ «ВИХОВАННЯ» В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Authors: Коберник, Олександр Миколайович
Коберник, Галина Іванівна
Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: категорія
педагогіка
виховання
вплив
передача досвіду
взаємодія
традиційний підхід
сучасний підхід
систематизація
підхід
Issue Date: 2020
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві»
Citation: Коберник О. М., Коберник Г. І., Білецька І. О. Категорія «виховання» в педагогічному дискурсі. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Умань, Вип. 2 (22), 2020. С. 70-81
Series/Report no.: УДК;37.01
Abstract: Мета статті полягає у розкритті традиційного і сучасного підходів до трактування поняття «виховання» як педагогічної категорії. Застосовуючи теоретичні методи дослідження, а саме: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація тощо, нами розглянуті різні підходи науковців до обґрунтування вихідних теоретичних позицій, систематизації поглядів і підходів до з’ясування провідної педагогічної категорії «виховання». Доводиться, що в педагогіці наявні різні підходи до визначення суті категорії «виховання», що зумовлює його багатозначність, багатогранність і різновекторність даного феномену.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14259
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kategoria_vukhovannia_v_pedagogichnomu_dyskursi.pdf717,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.