Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14441
Title: English Language Teaching Methodology : Module 1. Understanding Learners and Learning : Students’ Workbook
Other Titles: Методика навчання англійської мови. Модуль 1. Розуміння учнів та процесу учіння. Робочий зошит для студентів
Authors: Бевз, Олена Павлівна
Гембарук, Алла Степанівна
Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Колісніченко, Ангеліна Іванівна
Keywords: EFL Methodology
objectives
assessment specifications
portfolio
Issue Date: 2020
Publisher: Умань ВПЦ: "Візаві"
Citation: English Language Teaching Methodology : Module 1. Understanding Learners and Learning : Students’ Workbook / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна [та ін.]. – Умань : Візаві, 2020. – 170 с.
Series/Report no.: УДК;УДК 811.111(075.8)
Abstract: У посібнику викладені навчальні матеріали, спрямовані на підвищення обізнаності здобувачів вищої освіти про психологічно сприятливі умови для вивчення та засвоєння іноземної мови, розвиток у студентів розуміння процесів її засвоєння та роль автономії навчання у підвищенні рівня володіння іноземною мовою. Посібник містить вступ та три розділи, що складають перший модуль загального курсу Методики навчання англійської мови. Навчальні матеріали укладені таким чином, аби здобувачі вищої освіти мали можливість практично застосовувати теоретичний компонент дисципліни та рефлексувати щодо власного досвіду у вивченні іноземної мови. Кожен розділ в модулі укладено за подібною структурою, що передбачає рівну кількість годин на їх опанування. На початку модуля зазначено інформацію щодо оцінювання та очікуваних результатів навчання. У кінці кожного розділу розміщено опитувальник для самооцінювання.Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». Матеріали посібника можуть також використовуватись у системі підвищення кваліфікації фахівців для перепідготовки учителів англійської мови закладів загальної середньої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14441
Appears in Collections:Факультет іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.