Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14470
Title: RAPID ASSESSMENT OF CHEMICAL CONTAMINATION PARAMETERS
Other Titles: ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ
Authors: Мельник, Олександр Васильович
Совгіра, Світлана Василівна
Душечкіна, Наталія Юріївна
Авраменко, Олег
Дубова, Наталія
Keywords: вплив небезпечних речовин
відносна токсичність
ліквідація наслідків аварій
кількісна характеристика токсичності
кількісна характеристика токсичності, ураження на хімічно небезпечних об’єктах
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Porto Alegre: Grupo Tchê Química
Citation: MELNYK, O. V.; SOVHIRA S. V., DUSHECHKINA N. Yu., AVRAMENKO O. B., DUBOVA N. V., AVALIAÇÃO OPERACIONAL DOS PARÂMETROS DE CONTAMINAÇÃO QUÍMICA. TCHE QUIMICA GROUP, 359 ANITA GARIBALDI ST, RM 603, PORTO ALEGRE RS. BRAZIL. Vol 17, №35, 2020 pp 1084-1095.
Abstract: при виникненні аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, призвести до техногенного забруднення,великих збитків та смертельних випадків серед людей. Проведений аналіз існуючих методик оцінкинаслідків хімічного зараження. Розкриті токсичні властивості отруйних речовин (ОР). Приведений алгоритмрозрахунку та розкрита методика щодо прогнозування хімічної обстановки після викиду ОР або аварійногорозливу, сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) у навколишнє природне середовище. Показанапослідовність розрахунку рішення задачі оцінки хімічних параметрів з використанням умовних вихіднихданих. Розроблена комп’ютерна програма обробки параметрів хімічного зараження та розрахунку втратсеред працюючого персоналу та мешканців які можуть опинитися в зоні аварій об’єктів хімічноїпромисловості, або викиду в навколишнє середовище (ОР, СДОР). Проведений аналіз розрахунків беззастосування комп’ютерної програми обробки параметрів хімічного зараження та з її використаннямпідтверджує про достовірність її розробки на базі програмного продукта Microsoft Visual Studio (Visual C#).Запропонована методика розрахунку та оцінки хімічної обстановки після аварій та руйнувань на об’єктаххімічної промисловості. Описане практичне застосування розробленої комп’ютерної програми, яка даєможливість фахівцям у сфері цивільного захисту (ЦЗ) більш швидше проводити розрахунки щодовизначення ступеню вертикальної стійкості повітря, глибини та площі розповсюдження хімічної хмари, часудосягнення до населеного пункту, втрат як працюючого персоналу так і населення, оперативніше прийматирішення як в мирний час так і в особливий період. Дані висновки стосовно проведених розрахунків таотриманих результатів при розв’язуванні задач з оцінки хімічної обстановки з використанням сучаснихтехнологій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14470
ISSN: 2179 - 0302
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Periodico35 скопус_removed.pdf769,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.