Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14623
Title: English Language Teaching Methodology : Student Workbook : Module 2 : Preparing to Teach 1
Other Titles: Методика навчання англійської мови : Посібник для студентів: Модуль 2: Підготовка до викладання 1
Authors: Колісніченко, Ангеліна Іванівна
Бевз, Олена Павлівна
Гембарук, Алла Степанівна
Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Keywords: Principles of Communicative Language Teaching
Teaching Grammar in Context
Teaching Vocabulary in Context
Classroom Management
Issue Date: 23-Nov-2021
Publisher: Сочінський М. М.
Citation: English Language Teaching Methodology : Student Workbook : Module 2 : Preparing to Teach 1 : / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна , А. І. Колісніченко. – Умань : Сочінський М. М. , 2021. – 170 с.
Series/Report no.: УДК;378.016:811.111(075.8)
Abstract: У посібнику викладені навчальні матеріали, спрямовані на підвищення обізнаності здобувачів вищої освіти про основні принципи та методи навчання мови, особливості навчання граматики та лексики у комунікативному контексті та про організацію роботи під час навчальних занять. Посібник містить чотири розділи, що складають другий модуль загального курсу Методики навчання англійської мови. Навчальні матеріали укладені таким чином, аби здобувачі вищої освіти мали можливість практично застосовувати теоретичний компонент дисципліни та рефлексувати щодо власного досвіду у вивченні іноземної мови. Кожен розділ в модулі укладено за подібною структурою, що передбачає рівну кількість годин на їх опанування. На початку модуля зазначено інформацію щодо оцінювання та очікуваних результатів навчання. У кінці кожного розділу розміщено опитувальник для самооцінювання. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». Матеріали посібника можуть також використовуватись у системі підвищення кваліфікації фахівців для перепідготовки учителів англійської мови закладів загальної середньої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14623
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
Титульні листи.pdf964,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.