Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14901
Title: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Вінницька, Оксана Анатоліївна
Keywords: Контролінг
підприємство
менеджмент
фінансова стійкість підприємства
Issue Date: Apr-2022
Publisher: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», Київ
Citation: Вінницька О. А. Фінансовий контролінг як складова фінансової стійкості підприємства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2022. №4(60). С. 24-29.
Series/Report no.: ББК 65 УДК 33;
Abstract: У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової фінансової стійкості підприємства. Визначено, що саме контролінг дозволяє встановити контроль за досягненням як стратегічних, так і тактичних цілей діяльності організації. Це обумовлено тим, що в сучасній практиці підприємницької діяльності контролінг виступає у якості ефективного інструменту, який надає реальні шанси вистояти у конкурентній боротьбі, тому система фінансового контролю є, значною мірою, запорукою успішного функціонування та розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Аргументовано, що використання потенціалу контролінгу допомагає підприємству своєчасно реагувати на зміни ринку, діяти на ньому, постійно орієнтуючись на майбутнє, визначати перспективу шляхом ефективного планування з прямим та оберненим зв’язком, прямування до високих фінансових результатів. Обгрунтовано, що провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація процесу управління максимізувати прибуток і вартість капіталу власників при мінімізації ризику, підтримуючи ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства. Основну роль в системі забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно відводити внутрішнім механізмам фінансової стабілізації.
Description: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7985
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14901
ISSN: 2520-2294
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Інтернаука.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.