Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14954
Title: Вплив глобалізації на освітню діяльність у сучасному світі.
Authors: Декарчук, Сергій Олександрович
Гончарук, Валентина Анатоліївна
Мельник, Олександр Васильович
Мартиненко, Лариса Броніславівна
Keywords: глобалізація
вища освіта
міжнародна інтеграція
освітні стандарти
стандартизація законодавства
модель майбутньої системи освіти
Issue Date: 20-Mar-2022
Publisher: Наукові перспективи
Citation: Гончарук В.А., Мельник О.В., Декарчук С.О., Мартиненко Л.Б. Вплив глобалізації на освітню діяльність у сучасному світі. Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. 2022. Вип. 3(8). С. 258-268.
Series/Report no.: УДК;78.9(73)
Abstract: Глобалізація –процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Глобалізація є процесом втягування світового господарства, який зовсім недавно розуміється як сукупність національних господарств, пов’язаних один із одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних відносин, ринок і тісне переплетення їх економік на основі транснаціоналізації та регіоналізації. На цій основі відбувається формування єдиної світової мережевої ринкової економіки –геоекономіки та її інфраструктури, руйнація національного суверенітету країн, які були головними дійовими особами міжнароднихвідносин протягом багатьох століть. Існуєнеобхідність чітко сформулювати пріоритети участі України в глобалізації, з одного боку, з метою створення ефективних механізмів для мінімізації її негативних наслідків, а з іншого –використання її для підвищенняконкурентоспроможності вітчизняної економіки. Процес глобалізації є наслідком еволюції державно оформлених ринкових систем. Основним наслідком цього є світовий розподіл праці, міграція (і, як правило, концентрація) у масштабах усієї планети капіталу, робочої сили, виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технологічних процесів, а також зближення та злиття культур різних країн. Це об’єктивний процес, який має системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. У результаті глобалізації світ стає більш пов’язаним і більш залежним від усіх його суб’єктів. Відбувається як збільшення кількості спільних для групи держав проблем, так і розширення числа і типів суб’єктів, що інтегруються. У статті розглянуто провідні глобальні тенденції розвитку вищої освіти, охарактеризовано їхній вплив на українську освітню систему, подано пропозиції щодо використання їхнього позитивного потенціалу та подолання можливих негативних наслідків. З-поміж них важливою вважаємо децентралізацію системи вищої освіти, реальну автономізацію ЗВО(включно з економічною діяльністю), розвиток приватного сектора галузі вищої освіти з одночасним запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, базованої на незалежних агенціях оцінювання якості.
Description: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1294/1292
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14954
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
1294-Текст статті-1297-1-10-20220320.pdf494,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.