Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15212
Title: Peasants’ welfare in a post-soviet period
Other Titles: Добробут селян у пострадянський період
Authors: Шауренко, Анна Володимирівна
Keywords: побут
матеріальний добробут
медицина
культура
освіта
інфраструктура
Issue Date: 2021
Publisher: Умань: ВПЦ "Візаві"
Citation: Шауренко, А.В. Добробут селян у пострадянський період. Уманська старовина. 2021. № 8. С. 33-40.
Series/Report no.: УДК;94(477)323.32"1991/2020"
Abstract: У статті розглянуто особливості добробуту сільського населення у пострадянський період. Акцентується увага на забезпеченості населення необхідними для життя матеріальними благам. Насамперед, продуктами харчування, промисловими товарами, послугами та умовами, що задовольняють певну потребу людини і відповідають її інтересам. У не найкращому стані перебувала соціальна сфера, комунальне господарство і медицина. Кризові явища, якими супроводжувалися трансформаційні процеси в економіці, завдали відчутних збитків матеріальному забезпеченню селян. За результатами зібраних матеріалів доведено, що економічна криза, швидкі темпи інфляції, проблема дефіциту товарів, затримка коштів для виплати заробітної плати в 90-х рр. ХХ ст. ускладнювали матеріальне становище сільського населення України.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15212
ISSN: 2519-2035
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File SizeFormat 
Уманська старовина.pdf758,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.