Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15328
Title: Застосування досвіду європейських країн щодо здійснення фінансового контролю за діяльністю територіальних громад в Україні
Authors: Щур, Роман Іванович
Плець, Іван Іванович
Мацьків, Володимир Володимирович
Білошкурська, Наталія Володимирівна
Keywords: територіальна громада
фінансовий контроль
фінансові ресурси
Рахункова палата
Державна аудиторська служба України
Issue Date: 29-Jun-2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Щур Р. І., Плець І. І., Мацьків В. В., Білошкурська Н. В. Застосування досвіду європейських країн щодо здійснення фінансового контролю за діяльністю територіальних громад в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Том 2. № 18. С. 64–73.
Abstract: В результаті дослідження встановлено можливості практичного застосування досвіду країн ЄС в частині модернізації фінансового контролю, що на відміну від наявних підходів, передбачає здійснення фінансового контролю в процесі реалізації цільових програм об’єднаних територіальних громад в Україні за трьома напрямами: 1) фінансовий контроль під час формування та коригування цільових програм об’єднаної територіальної громади (передбачає аналіз необхідності реалізації програми, перевірка відповідності та обсягів фінансового забезпечення, аналіз достатності ресурсів, аналіз динаміки індикаторів цільових програм); 2) фінансовий контроль за витратами програмного бюджету під час реалізації та фінансування цільових програм територіальних громад (включає перевірку обґрунтованості фінансових витрат, аналіз виконання основних заходів програми, перевірка даних звіту про виконання програми); 3) фінансовий контроль результатів реалізації цільових програм об’єднаних територіальних громад (охоплює зіставлення фактичних показників витрат виконання програми з плановими, аналіз ступеню досягнення цілей програми, аналіз динаміки результативних показників фінансового забезпечення цільової програми). Метою статті є можливості застосування досвіду європейських країн щодо здійснення фінансового контролю за діяльністю територіальних громад в Україні в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. Досягнення мети забезпечується використанням таких методів, як аналіз і синтез, індукції та дедукції, узагальнення та наукова абстракція. Також, встановлено про необхідність висвітлення і розповсюдження передового управлінського досвіду, формування відповідного інформаційного простору та застосування сучасних інформаційних систем і технологій для забезпечення можливостей моніторингу, обробки даних, аналізу ситуацій, тощо. Це дозволило б скоротити управлінські витрати територіальних громад, пришвидшити відслідковування та реагування на екзо- і ендогенні чинники впливу, підвищити якість управлінського процесу, посилити зв'язок керівних структур з громадою та вплив членів громади на управлінський процес.
Description: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.64-73
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15328
ISSN: 2518-7589
2313-8246
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shchur_Plets_Matskiv_Biloshkurska.pdf265,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.