Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15638
Title: LECTURE AS AN INSTRUMENT OF DISTANT TEACHING TODAY
Other Titles: ЛЕКЦІЯ ЯК ФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СЬОГОДНІ
Authors: Процько, Євгенія Сергіївна
Keywords: distant teaching
alternative activity lesson forms
Internet resources
higher educational establishment
дистанційне навчання
нетрадиційні форми організації освітнього процесу
інтернет-ресурси
заклад вищої освіти
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Citation: Процько Є. С. Lecture as an Instrument of Distant Teaching Today..Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2022. Вип. 1(7). С. 105–112.
Abstract: Описано нетрадиційні освітні форми в умовах дистанційного навчання, зокрема лекції як форми групової організації та взаємодії викладача зі студентами, прийнятної для використання у закладах вищої та середньої освіти різного рівня. У час глобальних освітніх змін, на порозі яких ми стоїмо, тотальна інформатизація суспільства надає можливість широкого використання асинхронних форм методичної роботи педагога, застосування різних вседоступних інтернет-серверів та платформ. Це спонукає вчителя переглянути свої методи навчання, бути обізнаним у цифровій сфері та застосовувати ці навички у віддаленій освітній діяльності. У своїй роботі ми аналізуємо лекцію як головну форму групової роботи зі студентами, спосіб надання першоджерела інформації, визначаємо можливість її використання синхронно та асинхронно. Ми розглядаємо лекцію та відеолекцію (у межах дистанційної форми навчання) як першоджерело поширення та отримання здобувачами освіти інформації для реалізації в синхронному та асинхронному режимах роботи. Цей засіб організації навчальної діяльності сприяє вільному, вседоступному, дешевому та прямому, безпосередньому контакту з ними, стимулює до ухвалення рішень, вивчення нових тем, отримання та закріплення нових навичок, підвищує мотивацію здобувачів освіти.
Description: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261215
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15638
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
261215-Текст статті-601272-1-10-20220711.pdf557,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.