Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16226
Title: КОНСУЛЬТАТИВНА ТА ПАРТНЕРСЬКА РОБОТА З УЧНЯМИ У ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Authors: Постоленко, Ірина Сергіївна
Keywords: консультативна робота
партнерська робота
британські школи
педагогічний процес
ресурси
курикулум
Issue Date: 20-Oct-2022
Publisher: "Візаві"
Citation: Ірина Постоленко. КОНСУЛЬТАТИВНА ТА ПАРТНЕРСЬКА РОБОТА З УЧНЯМИ У ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань‚ 20 жовтня 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] ; [редкол.: О. І. Безлюдний, Т. Л. Годованюк, І. С. Постоленко [та ін.] ; відпов. за вип. І. Ю. Гурський]. Умань : Візаві‚ 2022. С.141-144.
Abstract: У сучасних британських школах все частіше практикуються консультативна та партнерська роботи з учнями. Зважаючи на думки учнів щодо процесу навчання та виховання, було створено розширений курикулум, який реалізується в позакласній роботі з учнями. Головними принципами, якими керується організація педагогічного процесу у багатьох британських школах, є ставлення до учнів у школі, як до дорослих, а також визнання права учнів на повагу до себе та можливість бути прийнятим на навчання до школи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16226
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
Збірник конференції (станом на 13.11.22)(1).pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.