Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10001
Title: Прикладна лінгвістика
Authors: Цимбал, Наталія Андріївна
Keywords: лінгвістика
корпусна
комп'ютерна
перекладознавства
Issue Date: 4-Dec-2018
Publisher: ВПЦ Візаві
Citation: Прикладна лінгвістика: навчальний посібник/МОН україни, Уманський держ. пед. ун.-т. імені Павла Тичини/упорядник: Н. А. Цимбал. – Умань: «Візаві», 2018. – 106 с
Series/Report no.: УДК 811.161.2’1 (075.8);П 75
Abstract: Прикладна́ лінгві́стика — розділ мовознавства, пов'язаний із практичним розв'язанням питань, які пов'язані з вивченням мови. До традиційних проблем прикладної лінгвістики належать укладання словників, розробка алфавітів і систем письма, транскрипції усного мовлення та транслітерації іншомовних слів, лінгвістичне обґрунтування викладання рідної та іноземних мов, переклад з однієї мови на іншу, стандартизація й уніфікація науково-технічної термінології, укладання спеціальних лінгвістичних довідників, створення штучних мов, удосконалення орфографії і пунктуації, мовна культура тощо.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10001
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник Прикладна лінгвістика.pdf278,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.