Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10038
Title: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (теоретичні основи, практикум)
Authors: Коломієць, Інна Іванівна
Keywords: Лінгвістичний аналіз
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"
Citation: Лінгвістичний аналіз художнього тексту (теоретичні основи, практикум) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти деннної та заочної форм навчання / укладач І. І. Коломієць. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 171 с.
Series/Report no.: УДК;811.161.2’42(075.8)
Abstract: Посібник складається із двох частин. Перша частина посібника містить теоретичний блок, де обґрунтовуються наукові засади курсу, зокрема висвітлюються сутність, загальні принципи, цілі, прийоми і методи техніки виконання лінгвістичного аналізу художнього тексту, розкриваються основні поняття і категорії лінгвоаналізу. Практичний блок включає плани та матеріали до практичних і лабораторних занять, контрольні завдання й тести, орієнтовнізразки найпродуктивніших видів робіт із художнім текстом як феноменом словесного мистецтва, його фрагментарного (часткового), а також комплексного (лінгвопоетичного) аналізу. Посібник охоплює рекомендований список основної та додаткової навчальної літератури, перелік повідомлень і рефератів із циклу самостійних та індивідуальних навчально-дослідних завдань. Пропонований посібник прислужиться вчителям-словесникам загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10038
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LINHVISTYChNYI ANALIZ.pdf174,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.