Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/10039
Title: Approaches to Educational Quality Assessment: the European Context // Liudmyla Zagoruiko
Authors: Людмила, Загоруйко
Keywords: оцінка якості освіти
конкурентоспроможність університетів
управління освітніми закладами
забезпечення якості освіти
Issue Date: 2018
Abstract: У статті розглянуто особливості різних підходів до оцінки якості осві-ти у європейських країнах з урахуванням освітніх змін. Виокремлено проти-річчя з урахуванням управління якістю освіти на інституційному рівні. Процеси, що відбуваються в національній та світовій економіці, призводять до домінування ролі якості освіти у забезпеченні конкурентоспроможності університетів. Були розглянуті такі основні процеси: збільшення пропозиції освітніх послуг над попитом; необхідність повного задоволення існуючих та потенційних споживацьких запитів; домінування якості освітніх послуг у системі показників конкурентоспроможності університету; впровадження інноваційних освітніх технологій. Проаналізовано стратегії внутрішньої та зовнішньої оцінки якості освіти. Автором охарактеризовано два підходи до забезпечення якості освіти: програмно-орієнтовані та інституційно-орієнтований.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/10039
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagoruiko_SCE.pdf292,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.