Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10053
Title: Коннотативная тональность мифологемы муза в поэтической речи А. Ахматовой
Authors: Черевченко, Олександр Миколайович
Keywords: конотація
індивідуальний стиль поета
лексична система
міф
міфологема
мовні картини світу
апелятив
антропонім
модель
«золоте століття»
Issue Date: 2018
Publisher: Кропивницький: Видавництво «КОД»
Citation: Черевченко А. Н. Коннотативная тональность мифологемы муза в поэтической речи А. Ахматовой» / А. Н. Черевченко // Наукові записки. – Випуск 164. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С. 267–272
Series/Report no.: ;УДК 811.161.1’38:821.161.1.0(092)
Abstract: У статті розглядаються проблеми конотації поетичного мовлення. Дослідження виконано на матеріалі поетичної спадщини А. Ахматової. Вона розпочала свій творчий шлях в руслі акмеїзму – літературної течії, що виникла в 1912 році і поставила собі за мету реформувати символізм. Акмеїзм проіснував недовго, але поетеса ніколи не відмовлялася від його літературних принципів, які з кожним роком ставали більш різноманітними і складними. Техніка Ахматової полягала і в використанні коннотативних особливостей традиційних міфологем. У поезії А. Ахматової «античний» комплекс тем, образів і сюжетів віршів досліджений мало, хоча античні міфологеми утворюють певну ідейно-тематичну групу. Доведено, що інтерес до тих чи тих міфологем пояснюється наступністю культур, а також обумовлений синтезом творів різних країн і епох.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10053
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotonim_Muza_Ahmatova.pdf434,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.