Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10147
Title: МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Коберник, Олександр Миколайович
Keywords: моніторинг
управління
якість
виховання
індикатор вихованості
етапи моніторингу
об'єкт моніторингу
розвиток особистості
життєва активність
заклад загальної середньої освіти
Issue Date: 2017
Publisher: Пловдив: Fast Print Books
Citation: Білецька І. О., Коберник О. М. Моніторинг як складова управління процесом виховання у закладах загальної середньої освіти / І. О. Білецька, О. М. Коберник // Хуманитарни Балкански изследования. – 2017. – № 1. – С. 9–13.
Series/Report no.: УДК 373.3;
Abstract: У статті подається змістова характеристика моніторингу та педагогічного моніторингу, обґрунтовуються об’єкти моніторингу. Пропонується три взаємозалежних етапи моніторингу якості виховання. На першому етапі (підготовчому) відбувається формулювання мети, завдань, принципів та факторів впливу на моніторинг якості виховання у навчальному закладі. На другому етапі (організаційно-практичному) визначаються об’єкт, суб’єкти, змістово-процесуальний інструментарій та відбувається практична реалізація моніторингової діяльності. Третій етап (аналітико-корекційний) передбачає аналіз результатів моніторингу, їх оцінку, вміщує аналіз роботи за визначеними показниками. На цьому етапі коригуються також плани, форми організації виховної роботи, прогнозується оновлена її структура на основі модифікації змісту, форм і методів. Стверджується, що найбільш загальним і широким поняттям, у межах якого забезпечується психолого-педагогічна інтерпретація феноменів фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку особистості, може бути прийнята категорія «життєва активність», яка узагальнює багатоаспектні рівні функціонування людини як по вертикалі, так і по горизонталі. Життєва активність розглядається, з одного боку, як рівень фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку особистості, а з іншого – передумова подальшого її саморозвитку та саморегуляції.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10147
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monitoryng_yak-skladova_upravlinnya_procesom_vykhovannya.pdf426,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.