Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10186
Title: МОТИВАЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНІ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. У ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОМУ ВИМІРІ
Authors: Савчук, Наталія Михайлівна
Keywords: мотивологія
мотиваційно зв'язані слова
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"
Citation: Савчук Н. М. Мотиваційно зв’язані слова в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ ст. у лінгвостилістичному вимірі : моногр. / Н. Савчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 202 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2'42(02);
Abstract: Монографічне дослідження присвячене вивченню функцій мотиваційно зв’язаних слів в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ ст. Представлено науковий зміст поняття “мотиваційно зв’язані слова” як об’єкта лінгвістичного дослідження, обґрунтовано доцільність вивчення функцій мотиваційно зв’язаних слів у художньому тексті (інформативно-текстотвірних та експресивних). У роботі конкретизовано значення та функціонування окремих лінгвістичних мотивологічних термінів; описано типи актуалізації відношень лексичної та структурної мотивації в текстах сучасної української художньої літератури; виділено, скласифіковано та проаналізовано функціональні типи мотиваційно зв’язаних слів (інформативно-текстотвірні та експресивні); досліджено специфіку функціонування узуальних та оказіональних лексем – складників мотиваційних зчеплень.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10186
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MonografIya.pdf410,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.