Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10217
Title: Motivational and value-based determinants of the future pedagogues’ Willingness condition to work in terms of inclusive education
Authors: Демченко, Ірина Іванівна
Чирва, Галина Миколаївна
Keywords: Підготовка
Готовність майбутнього вчителя
Інклюзивна освіта
психолого-педагогічна діагностика
мотиваційно-ціннісний вимір стану готовності
Issue Date: 2018
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Demchenko Iryna, Chyrva Nanna, Motivational and value-based determinants of the future pedagogues’ Willingness condition to work in terms of inclusive education / Iryna Demchenko, Nanna Chyrva // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. гол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018 – Вип. 17. – С. 163–174.
Series/Report no.: UDC;378:67.3.011.3-051]:376-056
Abstract: У статті представлено мотиваційно-цінніснісні детермінанти готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти, на цій основі розроблено методичний інструментарій, за яким проведено психолого-педагогічну діагностику для диференціації її стану в студентів-випускників педагогічних спеціальностей університетів освітнього ступеня "бакалавр".
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10217
ISSN: 2307-4914
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.