Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10327
Title: Особистісно зорієнтовані детермінанти формування композиційної майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю
Authors: Пічкур, Микола Олександрович
Keywords: композиційна майстерність
майбутні фахівці мистецького профілю
Issue Date: 2017
Abstract: Композиційна майстерність – це основа професіоналізму в будь-якому виді мистецтва, де виявляється талант особистості. Одним із її показників є здатність митця вдало використовувати наявні і знаходити зовсім нові засоби художньо-образної виразності. Це залежить від його індивідуальних якостей. Насамперед, він має володіти широким світоглядом та розвиненими креативними здібностями.
Description: Пічкур М. О. Особистісно зорієнтовані детермінанти формування композиційної майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. мат-лів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької (м. Київ, 6-7 грудня 2017 р.) / Наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. К.: Талком, 2018. Вип. 1 (13). С. 217–221.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10327
ISSN: УДК 378 : 7 – 051 (043.2)
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pichkur_Rudniz (1).pdf384,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.