Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10348
Title: НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Authors: Коломієць, Наталія Андріївна
Keywords: неперервна освіта
самореалізація
самовдосконалення
освіта впродовж життя
Issue Date: 13-Dec-2018
Series/Report no.: УДК;37/018/4 (043.2)
Abstract: У тезах розкривається значимість неперервної освіти у розвиткові особистості. Зазначається, що неперервна освіта покликана підвищувати рівень загальних знань і розширювати можливості участі громадян у культурній, соціальній і політичній діяльності країни. Найважливішим завданням саме неперервної освіти визнається створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожної людини незалежно від віку, попередньо здобутої професії або спеціальності, місця проживання, але з обов’язковим урахуванням її індивідуальних особливостей, мотивів, інтересів, ціннісних настанов.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10348
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEPERERVNA OSVITA YAK CHYNNYK.pdf435,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.