Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10349
Title: ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Authors: Совгіра, Світлана Василівна
Поліщук, Олена Анатоліївна
Keywords: правова компетентність
майбутні менеджери
аграрний університет
компоненти правової компетентності
програ-ма формування правової компетентності.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: УДК 378:[(34+33)(07)](043.3);
Abstract: У статті розкрито діагностику сформо-ваності правової компетентності майбутніх менеджерів аграрного університету на основі формувального експерименту. Розроблено про-граму формування правової компетентності майбутнього менеджера у аграрних універси-тетах. Розкрито поетапність проведення фо-рмувального експерименту з визначення рівнів сформованості компонентів правової компете-нтності студентів аграрного університету. Висвітлено процес експериментальної роботи з визначення рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивно-комунікативного та практично-діяльнісного компонентів. Доведено статистичну достовірність отриманих результатів.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10349
ISSN: 2076-586X
2524-2660
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.pdfДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ3,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.