Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1042
Title: Методика викладання історії: Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання.
Authors: Горохівський, Петро Іванович
Keywords: методика викладання історії
Issue Date: 2013
Publisher: Умань : ПП Жовтий О.О
Series/Report no.: УДК 378.147 (075.8);ББК 74 580.2 я 73
Abstract: Предмет ,,Методика викладання історії” посідає важливе місце у системі психолого-педагогічних і методичних дисциплін фахової підготовки вчителя історії у загальноосвітній школі і має велике значення для його професійного становлення. У посібнику відповідно до навчальної програми визначено структуру залікового кредиту, розкрито теми лекційного курсу, дано рекомендації з проведення семінарських занять, самостійної роботи студентів. Розраховано на студентів ІV курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1042
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ історії Курс лекцій.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.