Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1222
Title: ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Authors: Кремешна, Тетяна Іванівна
Keywords: самоефективність
педагогічна самоефективність
компетентність
рефлексивно-оцінне середовище
самооцінка
саморозвиток
емоційна усталеність
Issue Date: 2008
Publisher: Видавець Букаєв Вадим Вікторович
Series/Report no.: УДК;378.145
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2008. У дисертації вперше досліджено проблему формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики; науково обґрунтовано сутність і структуру педагогічної самоефективності; визначено критерії: мотиваційно- оцінний; когнітивно-операційний; емоційно-регулятивний та рівні сформованості педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики; розроблено й експериментально апробовано модель організації та методичне забезпечення педагогічних умов (актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів музики до оволодіння педагогічною самоефективністю; створення рефлексивно-оцінного середовища в навчально-виховному процесі педагогічного коледжу; організація самовдосконалення майбутніх учителів музики в контексті формування професійної самоефективності) формування професійної самоефективності майбутніх учителів музики, методику діагностики ефективності означеного процесу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1222
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdf188,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.