Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/1259
Title: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ, ТЕОРІЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У США
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: концепція
теорія мови
підхід
іноземна мова
Issue Date: 2012
Publisher: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 155–161.
Series/Report no.: УДК 81.24 (73);
Abstract: У статті розглянуто різні точки зору щодо трактування поняття «підхід» вітчизняними та зарубіжними науковцями. Проаналізувано найбільш поширені в американській педагогіці середньої освіти теорії, концепції та підходи до розуміння і здійснення процесу навчання іноземних мов у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.
Description: Стаття надрукована в Наукових записках Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 155–161.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/1259
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagalna_harakterystyka_koncepcii.pdf156,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.