Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/139
Title: Психолого-педагогічна характеристика підлітково-юнацьких неформальних груп
Authors: Балдинюк, Олена Дмитрівна
Keywords: підлітковий вік
неформальні обєднання
молодіжні організації
молодіжне громадське обєднання
Issue Date: 2012
Abstract: У статті автор розкриває психолого-педагогічну характеристику підлітково-юнацьких неформальних груп. Для розуміння суті проблеми уточнено такі основні поняття, як «молодіжна організація», «молодіжне громадське об’єднання», «неформальне об’єднання». Окреслено причини створення неформальних об’єднань (реакція на недоліки роботи з молоддю; як наслідок виокремлення елементів соціальної структури; прагнення проявити самостійність; бажання задовольнити потреби та інтереси; необхідність у спілкуванні; як прояв молодіжної свідомості й розвитку). А також проаналізовано причини виникнення різноманітних неформальних об’єднань.
Description: 1. Балдинюк О.Д. Психолого-педагогічна характеристика підлітково-юнацьких неформальних груп / О.Д. Балдинюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 41. – С. 120–127.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/139
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholoho_pedahohichna_kharakterystyka_pidlitkovo_-iunatskykh_neformalnykh_hrup.pdf287,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.