Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1616
Title: Використання ідей Яна Амоса Коменського у контексті гуманізації середньої та вищої педагогічної освіти
Authors: Ярошинська, Олена Олександрівна
Keywords: гуманізація освітнього середовища
ідеї Я.Коменського
Issue Date: 2012
Publisher: ПП Жовтий О.О
Citation: Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 27 квітня 2012 року) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського // гол. ред. Побірченко Н. С. − Умань : ПП Жовтий О. О., 2012.
Abstract: В статті привернена увага до актуальної в сучасних умовах теми відродження гуманної педагогіки на теренах вітчизняної практики. Актуалізується педагогічна спадщина всесвітньо відомого педагога, дидакта, основоположника сучасної педагогіки Яна Амоса Коменського щодо розв’язання даної проблеми. Розкриваються погляди даного гуманіста, узагальнюються виокремленні ним шляхи гуманізації освіти та виховання. У статті привертається увага до важливості формування у сучасних умовах гуманного педагогічного мислення педагога та визначається його вплив на розвиток творчого потенціалу особистості. Узагальнюються ідеї гуманної педагогіки Я.А.Коменського та розкривається їх роль у сучасному освітньому просторі України.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1616
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia idei Komenskoho.pdf192,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.