Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/1629
Title: Палентолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П. А. Тутковського)
Authors: Половка, Сергій Григорович
Keywords: П.А. Тутковський, палентолого-стратиграфічна школа
Issue Date: 2013
Citation: Вісник Дніпропетровського університету – 2013. – Вип. 15, № 3/2, том 21; сер. «Геологія. Географія». – С. 145 – 154
Abstract: У статті здійснено історичний зріз основних наукових напрацювань фундатора палеонтолого-стратиграфічної школи в Україні академіка УАН П. А. Тутковського та його послідовників, які розбудовували та поширили її на дно акваторії Світового океану. Акцентується увага читача на наукових здобутках цієї школи в галузі геології океанів і морів.
Description: В статье осуществлен исторический срез основных научных наработок основателя палеонтолого-стратиграфической школы в Украине академика УАН П. А. Тутковского и его последователей, которые развивали и распространили ее на дно акватории Мирового океана. Акцентируется внимание читателя на научных достижениях этой школы в области геологии океанов и морей.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/1629
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_ПерехрПриродНаук.pdf370,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.